Zakony a likvikvidace vozidel.

Zákon a likvidace vozidel.

Zde jsme pro Vás připravili zákony o likvidaci vozidel. Pokud vlastníte vozidlo a nepřejete si jej dále vyžívat a prodej k vzhledem k jeho stavu již nepřipadá v úvahu, máte podle zákona povinnost jej nechat ekologicky zlikvidovat.

Zákony ve kterých se o likvidaci vozidel hovoří jsou, zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, §37 odst. 1.; zákon č.185/2001 Sb.; o odpadech a vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;.

Dále v září roku 2008 byla vydaná samostatná výhláška, která také upravuje legislativu kolem likvidace vozidel. Je to vyhláška č.352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Tato vyhláška byla následně v roce 2010 pozměněna novou vyhláškou (vyhláška č.54/2010) tykající se likvidace vozidel.

Níže si můžete stáhnout plná znění zákonu o likvidaci vozidel.

Pro zlikvidování vašeho vozidla podle zákona se stačí ozvat našemu operátorskému centru, kde vám ze vším rádi pomohou. Kontakt na likvidace vozidel podle zákona a získání dokladu o ekologické likvidaci.