Serial o ekologické likvidaci vozidel.

Likvidace vozidel - vraky

Připravili jsme pro vás seriál o ekologické likvidaci vozidel. V tomto seriálu vás budeme průběžně seznamovat se zákony týkajicí se ekologické likvidace vozidel.

Dnes zakon o odpadech §1.

§ 1 Předmět úpravy Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, 1a) b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a c) působnost orgánů veřejné správy.